O nás

Varíme denné menu pre predškolské zariadenia a na detské akcie.

A pečieme Dobré torty.

Naša misia je prispieť našou prácou ku vytvoreniu zdravých stravovacích návykov detí od útleho veku. Chceme, aby deťom chutilo zdravé jedlo a vytvorili si pozitívny vzťah ku pestrej, sezónnej a lokálnej strave.

Denné menu varíme vo vysokom štandarde kvality podľa MŠ SR. Naša prevádzka je zariadením spoločného stravovania detí a mládeže schválená hygienou detí a mládeže RÚVZ. Kuchyňa Zdravý dom je držiteľom licencie projektu Čo jedia zdravé deti na varenie jedál podľa unikátnych receptúr.

Pri príprave jedál sa nepoužívajú geneticky modifikované potraviny ani polotovary. Mäso a vajíčka používame z welfare farmárskych chovov.

Denné menu pozostáva z desiaty, polievky a druhého chodu na obed a olovrantu. Každé jedlo je pripravené v klasickej verzii a v bezlepkovej alebo bezmliečnej diéte podľa objednávky. Pripravujeme aj vegeteriánske menu. Pre škôlky zabezpečujeme dovoz.

Jednotlivci z domácností si môžu naše menu objednať tiež a vyzdvihnúť si ich u nás na prevádzke.

zdravy-dom-menu-polievka

Náš tím

Ivan Krajčovič

Šéfkuchár

Adam Harík

Kuchár

Richard Berlák

Prevádzkový manažér, Cukrár

Emil Sútor

Kuchár

Marián Guttleber

Kuchár

Janka Salvová

Manažérka

Henrich Stroschneider

Šofér

Marián Markovič

Šofér

Martin Krajčovič

Šofér

Branislav Korec

Šofér
Naša misia je prispieť našou prácou ku vytvoreniu zdravých stravovacích návykov detí od útleho veku. Chceme, aby deťom chutilo zdravé jedlo a vytvorili si pozitívny vzťah ku pestrej, sezónnej a lokálnej strave.
Janka Salvová
Spoluzakladateľka

Recommended By